YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng và đầy đủ khi nói về vai trò của hệ điều hành?

  • A. Thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy.
  • B. Hệ điều hành đóng vai trò là cầu nối giữa thiết bị với người dùng
  • C. Thiết bị với các tài nguyên trong máy.
  • D. Hệ điều hành đóng vai trò là cầu nối giữa thiết bị với người dùng và thiết bị với các chương 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 104351

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON