YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phân vi sinh vật chuyển hóa lân là loại phân bón chứa?

  • A. Vi sinh vật chuyển hóa lân khó tan thành lân dễ tan.
  • B. Vi sinh vật chuyển hóa lân dễ tan thành lân khó tan.
  • C. Cả A và B đều đúng.
  • D. Đáp án khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân vi sinh vật chuyển hóa lân là loại phân bón chứa vi sinh vật chuyển hóa lân khó tan thành lân dễ tan.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 185902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON