YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Câu nào sai ?

  • A. Phân tử N2 bền ở nhiệt độ thường.
  • B. Phân tử N2 có liên kết ba giữa 2 nguyên tử.
  • C. Phân tử N2 còn 1 cặp e chưa tham gia liên kết.
  • D. Phân tử N2 có năng lượng liên kết lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nitơ bền ở nhiệt độ thường.

  Cấu hình electron nguyên tử của nitơ là 1s22s22p3.

  Ba electron ở phân lớp 2p có thể tạo được ba liên kết cộng hóa trị với các nguyên tử khác.

  Phân tử nitơ gồm hai nguyên tử, giữa chúng hình thành một liên kết ba: 

  ⇒ Đáp án sai là C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10008

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON