YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ thường, khí nitơ khá trơ về mặt hóa học. Nguyên nhân là do

  • A. trong phân tử N2 có liên kết ba rất bền.
  • B. trong phân tử N2, mỗi nguyên tử nitơ còn 1 cặp electron chưa tham gia liên kết.
  • C. nguyên tử nitơ có độ âm điện kém hơn oxi.
  • D. nguyên tử nitơ có bán kính nhỏ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  N (Z = 7): 1s22s22p→ Lớp ngoài cùng có 5e

  → Để hình thành phân tử nito thì mỗi nguyên tử nito đưa ra 3e để tạo ra 3 cặp e dùng chung với nguyên tử nito còn lại → N2 có liên kết 3 cực kỳ bền vững.

  Trong phản ứng hóa học thì phải phá bỏ liên kết 3 này phản ứng mới xảy ra.

  Nhưng vì liên kết ba rất bền → Nito khá trơ về mặt hóa học ở điều kiên thường. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 116794

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON