YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nitơ phản ứng với tất cả các chất trong dãy chất nào dưới đây?

  • A. H2, Li, O2, Ag
  • B. H2, Li, O2, Cu
  • C. H2, Na, O2, Mg.
  • D.  H2, Li, O2, Hg.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  H2, Na, O2, Mg.

  H2 + N⇔ NH3

  Na + N2 → Na3N (nhiệt độ cao)

  N2 + O ⇔ 2NO (tia lửa điện) 

  3Mg + N2 → Mg3N2  (nhiệt độ cao)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10007

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON