YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phân số có mẫu dương nào sau đây bằng với phân số \(\frac{5}{-8}\):

  • A. \(\frac{15}{24}\)
  • B. \(\frac{-20}{32}\)
  • C. \(\frac{10}{16}\)
  • D. \(\frac{25}{-40}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(\frac{5}{-8}=\frac{5.(-4)}{(-8).(-4)}=\frac{-20}{32}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA