YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phân số có mẫu dương nào sau đây bằng với phân số \(\frac{5}{-8}\):

  • A. \(\frac{15}{24}\)
  • B. \(\frac{-20}{32}\)
  • C. \(\frac{10}{16}\)
  • D. \(\frac{25}{-40}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(\frac{5}{-8}=\frac{5.(-4)}{(-8).(-4)}=\frac{-20}{32}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4443

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF