YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giá trị của x thõa mãn đẳng thức \(\frac{x}{11}=\frac{-22}{121}\) là: 

  • A. 2
  • B. -2
  • C. 12
  • D. -12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: mẫu số của phân số chưa biết là 11. Mà 11=121:11 nên ta sẽ biến đổi như sau: 

  \(\frac{-22}{121}=\frac{-22:11}{121:11}=\frac{-2}{11}\Rightarrow x=-2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF