YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Giá trị của x thõa mãn đẳng thức \(\frac{x}{11}=\frac{-22}{121}\) là: 

  • A. 2
  • B. -2
  • C. 12
  • D. -12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: mẫu số của phân số chưa biết là 11. Mà 11=121:11 nên ta sẽ biến đổi như sau: 

  \(\frac{-22}{121}=\frac{-22:11}{121:11}=\frac{-2}{11}\Rightarrow x=-2\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON