YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  40 phút chiếm bao nhiêu phần của một giờ? 

  • A. \(\frac{4}{10}\)
  • B. \(\frac{2}{6}\)
  • C. \(\frac{2}{3}\)
  • D. \(\frac{40}{100}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì 1 giờ có 60 phút nên 40 phút sẽ chiếm: \(\frac{40}{60}=\frac{40:20}{60:20}=\frac{2}{3}\) (giờ)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 4433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON