YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  40 phút chiếm bao nhiêu phần của một giờ? 

  • A. \(\frac{4}{10}\)
  • B. \(\frac{2}{6}\)
  • C. \(\frac{2}{3}\)
  • D. \(\frac{40}{100}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì 1 giờ có 60 phút nên 40 phút sẽ chiếm: \(\frac{40}{60}=\frac{40:20}{60:20}=\frac{2}{3}\) (giờ)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON