AMBIENT
 • Câu hỏi:

  40 phút chiếm bao nhiêu phần của một giờ? 

  • A. \(\frac{4}{10}\)
  • B. \(\frac{2}{6}\)
  • C. \(\frac{2}{3}\)
  • D. \(\frac{40}{100}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì 1 giờ có 60 phút nên 40 phút sẽ chiếm: \(\frac{40}{60}=\frac{40:20}{60:20}=\frac{2}{3}\) (giờ)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>