YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án đúng nhất. Cho các phát biểu sau: 
  1.  Phần mềm Unikey cho phép gõ tiếng Việt. 
  2.  Các hệ soạn thảo đều có phần mềm xử lý chữ Việt nên ta có thể soạn thảo văn bản tiếng Việt 
  3.  Bộ phông VNI-Time ứng với bộ mã VNI Windows 

  • A. 1, 3 đúng. 2 sai
  • B. 1 sai. 2, 3 đúng
  • C. 1 đúng. 2,3 sai
  • D. 1, 2, 3 đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79940

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON