YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Phái Gia-cô-banh lên nắm chính quyền họ đã làm gì để đất nước thoát khỏi khó khăn?

  • A. Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ.
  • B. Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.
  • C. Ban hành lệnh "Tổng động viên". Xóa nạn đầu cơ tích trữ...
  • D. Tất cả đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5976

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON