ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  People who volunteer in their community have a personal _____ to the area and want to make it a better place for themselves and for others.

  • A. interest
  • B. passion
  • C. attachment
  • D. attraction
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 125154

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1