YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Parents can teach their teen to_____to achieve positive outcomes.

  • A.

   Affect                               

  • B. Succeed        
  • C. Encourage     
  • D. Strive

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 107255

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON