YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  General_______ skills are part of being independent and responsible.

  • A.

   House                              

  • B. Housekeeper     
  • C. Housekeeping
  • D. House-making

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 107253

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON