YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  The courses try to get young people to feel ______ in applying new skills in order to live.

  • A. Sure
  • B. Confident    
  • C. Excited  
  • D. Interesting

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 107251

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF