AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Oxit cao nhất của một nguyên tố nhóm A là R2O5. Trong hợp chất với hiđro thì hydro chiếm17,647% về khối lượng. Nguyên tử khối của nguyên tố R là:

  • A. 31.
  • B. 14.
  • C. 39.
  • D. 16.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo qui tắc bát tử: R2O5 là oxit cao nhất
  ⇒ Hợp chất với hidro là RH3
  %mH = 3/(R + 3) = 17,647%
  ⇒ R = 14 (N)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>