ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở trạng thái co ngắn, chiều dài của NST là:

  • A. Từ 0,5 đến 50 micrômet
  • B. Từ 10 đến 20 micrômet 
  • C. Từ 5 đến 30 micrômet
  • D. 50 micrômet 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở trạng thái co ngắn, chiều dài của NST từ 0,5 đến 50 micrômet.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9847

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON