AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội lực là lực phát sinh từ 

  • A. Bên trong Trái Đất 
  • B. Bên ngoài Trái Đất
  • C. Ngoài vũ trụ
  • D. Trong các hành tinh khác

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>