YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam là gì?

  • A. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
  • B. Mọi công dân đều bình đẳng và tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật.
  • C. Mọi công dân đều bình đẳng và tự do kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.
  • D. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và tự do lựa chọn ngành nghề.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam là mọi công dân đều bình đẳng và tự do kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định của pháp luật.

  Đáp án C.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 12391

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA