RANDOM
 • Câu hỏi:

  Dân chủ là gì?

  • A. Quyền lực thuộc về nhân dân.
  • B.  Quyền lực cho giai cấp chiếm số đông trong xã hội
  • C. Quyền lực cho giai cấp thống trị.
  • D. Quyền lực cho giai cấp áp đảo trong xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA