YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa được thực hiện trên các lĩnh vực nào?

  • A. Chính trị, văn hóa, xã hội.
  • B. Kinh tế, chính trị, văn hóa.
  • C. Kinh tế, chính trị, văn hóa, tinh thần.
  • D. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>