YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là:

  • A. Gia tăng sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước trong khối.
  • B. Tăng thêm nhu cầu trao đổi, buôn bán hàng hóa giữa các nước.
  • C.  Tăng thêm diện tích và số dân của toàn khối. 
  • D. Tăng thêm tiềm lực và khả năng cạnh tranh kinh tế của toàn khối.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án: D

  Giải thích: Một trong những thuận lợi của EU khi hình thành thị trường chung châu Âu là tăng thêm tiềm lực kinh tế và khả năng cạnh tranh kinh tế của toàn khối với các khối kinh, các quốc cường quốc kinh tế (Nhật, Hoa Kì,…) trên thế giới.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 143314

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON