YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Euro – đồng tiền chung Châu Âu được chính thức lưu thông vào năm nào? 

  • A. 1999
  • B. 1978
  • C. 1988
  • D. 1990

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Euro – đồng tiền chung Châu Âu chính thức được lưu thông vào năm 1999. 

  → Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 10700

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON