YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Euro – đồng tiền chung Châu Âu được chính thức lưu thông vào năm nào? 

  • A. 1999
  • B. 1978
  • C. 1988
  • D. 1990

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Euro – đồng tiền chung Châu Âu chính thức được lưu thông vào năm 1999. 

  → Đáp án: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 10700

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON