YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU? 

  • A. Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới.
  • B. Là liên kết khu vực chi phối toàn bọ nền kinh tế thế giới.
  • C. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng. 
  • D. Là tổ chức thương mại không phụ thuộc vào bên ngoài.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án: A

  Giải thích : Liên minh châu Âu là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới (27 thành viên), APEC (21 thành viên), Đông Nam Á (10 thành viên),…

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 143308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON