• Câu hỏi:

  Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin, hiện tượng quan sát được là

  • A. xuất hiện màu xanh.
  • B. xuất hiện màu tím.
  • C. có kết tủa màu trắng.
  • D. có bọt khí thoát ra.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Xuất hiện kết tủa trắng của C6H5Br3NH2

  Phương trình phản ứng:

  3Br2 + C6H5NH2 → C6H5Br3NH2  + 3HBr

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC