• Câu hỏi:

  Cho 13,95 gam anilin tác dụng với nước brom thu được m gam kết tủa trắng. Giá trị của m là:

  • A. 74,25 gam.
  • B. 49,5 gam.
  • C. 45,9 gam.
  • D. 24,75 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  C6H5NH2 + 3Br2 → H2NC6H2Br3 ↓ + 3HBr
  93g                                 330g
  13,95g    →                    49,5g

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC