YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhờ lao động mà người tối cổ đã làm được gì cho mình trên bước đường tiến hoá? 

  • A. Tự chuyển hoá mình 
  • B. Tự tìm kiếm được thức ăn 
  • C. Tự cải biến, hoàn thiện mình từng bước 
  • D. Tự cải tạo thiên nhiên  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9716

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON