YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây là đúng. Quy tắc mômen lực:           

  • A. Chỉ được dùng cho vật rắn có trục cố định.          
  • B. Chỉ được dùng cho vật rắn không có trục cố định.
  • C. Không dùng cho vật nào cả.                               
  • D. Dùng cho cả vật rắn có trục cố định và không cố định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 18192

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA