• Câu hỏi:

  Nhân tố nào có vai trò lớn nhất trong việc lựa chọn cơ cấu nông sản, thời vụ trong nông nghiệp:

  • A. đất đai.
  • B. tiến bộ khoa học kĩ thuật.
  • C. thị trường.
  • D. khí hậu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC