ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định nào sau đây ĐÚNG

  "Khi có người ................là người đã thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn được"

  • A. Chính mắt trông thấy
  • B. Xác nhận đúng
  • C. Chứng kiến nói lại
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8733

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON