YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguồn điện có suất điện động là 3V và có điện trở trong là 2 Ω. Mắc song song hai bóng đèn như nhau có cùng điện trở là 6 Ω vào hai cực của nguồn điện này. Tính công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn.

  • A. \(0,18W\)
  • B. \(0,36W\)
  • C. \(0,54W\)
  • D. \(0,72W\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điện trở tương đương của mạch ngoài là \({R_1} = 3{\rm{ }}\Omega .\)

  Cường độ dòng điện mạch chính là \({I_1} = 0,6{\rm{ }}A.\)

  Cường độ dòng điện chạy qua mỗi bóng đèn là  \({I_{d1}} = 0,3A\)

  Do đó công suất tiêu thụ điện năng của mỗi bóng đèn là \({P_d} = 0,54W\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 11631

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON