AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mạch kín gồm một nguồn điện và một biến trở R. Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài 

  • A. giảm khi R tăng.
  • B. tăng khi R tăng.
  • C. tỉ lệ thuận với R.     
  • D. tỉ lệ nghịch với R.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hiệu điện thế hai đầu mạch ngoài tăng khi R tăng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>