YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mắc một điện trở 14 \(\Omega\) vào hai cực của một nguồn điện có điện trở trong là 1 \(\Omega\) thì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn là 8,4 V. Tính công suất mạch ngoài của nguồn điện khi đó.

  • A. \(9,1W\)
  • B. \(7,2W\)
  • C. \(5,4W\)
  • D. \(6,4W\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cường độ dòng điện:

  \(I = \frac{U}{{{R_{N}}}} = \frac{{8,4}}{{14}} = 0,6{\rm{ }}A\)

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow \xi  = I({R_N} + r)\\
   = I{R_N} + Ir\\
   = 8,4 + 0,6.1 = 9V
  \end{array}\)

  Công suất mạch ngoài của nguồn điện :

  \({P_{ng}} = \xi .I = 9.0,6 = 5,4{\rm{ }}W\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>