AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai người đạp xe. Người thứ nhất đi quãng đường 300m hết 1 phút. Người thứ hai đi quãng đường 7,5km hết 0,5h. Người nào đi nhanh hơn ?

  • A. Người thứ nhất nhanh hơn
  • B. Người thứ hai nhanh hơn
  • C. Hai người đi bằng nhau
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vận tốc người thứ 1: 

   \({v_1} = \frac{{{S_1}}}{{{t_1}}} = \frac{{300}}{{60}} = 5m/s\)

  Vận tốc người thứ 2:

  \({v_2} = {{{S_2}} \over {{t_2}}} = {{7500} \over {1800}} \approx 4,17m/s\)

  => Người thứ nhất nhanh hơn (v1 > v2)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>