AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy bay bay với vận tốc 800km/h từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu đường bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh dài 1400km, thì máy bay phải bay trong bao nhiêu lâu ?

  • A. 1giờ 20phút
  • B. 1giờ 30phút
  • C. 1giờ 45phút
  • D. 2 giờ  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  v = 800 km/h, S = 1400 km

  \(\begin{array}{l} v = \frac{{\rm{S}}}{t}\\ \Rightarrow t = \frac{S}{v} = \frac{{1400}}{{800}}\\ = 1,75h = 1h45p \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>