AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hãy sắp xếp các vận tốc sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

  – Vận tốc tàu hỏa : 54km/h

  – Vận tốc chim đại bàng: 24m/s

  – Vận tốc bơi của một con cá: 6000cm/phút

  – Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời: 108 000km/h

  • A. Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời < vận tốc của tàu hỏa < vận tốc chim đại bàng < vận tốc bơi của con cá
  • B. Vận tốc bơi của con cá < vận tốc chim đại bàng < vận tốc của tàu hỏa < vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời
  • C. Vận tốc bơi của con cá < vận tốc của tàu hỏa < vận tốc chim đại bàng < vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời
  • D. Vận tốc bơi của con cá < vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời < vận tốc của tàu hỏa < vận tốc chim đại bàng 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Vận tốc tàu hỏa v1 = 15m/s

  - Vận tốc chim đại bàng: v2 = 24m/s

  - Vận tốc bơi của một con cá: v3 = 1m/s

  - Vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời: v4 = 30 000m/s

  Kết quả: Vận tốc bơi của con cá < vận tốc của tàu hỏa < vận tốc chim đại bàng < vận tốc quay của Trái Đất quanh Mặt Trời

  Muốn so sánh các vận tốc khác nhau cần đổi chúng ra cùng 1 đơn vị

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>