AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chuyển động của phân tử hiđrô ở 0°C có vận tốc 1692m/s, của vệ tinh nhân tạo của Trái Đất có vận tốc 28800km/h. Hỏi chuyển động nào nhanh hơn ?

  • A. Chuyển động của phân tử hiđrô nhanh hơn
  • B. Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của trái đất nhanh hơn
  • C. Hai chuyển động bằng nhau
  • D. Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đổi về cùng đơn vị rồi so sánh

  V= 1692 m/s

  \({V_D} = \frac{{28800}}{{3,6}} = 800m/s\)

  Chuyển động của vệ tinh nhân tạo của trái đất nhanh hơn

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>