AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khoảng cách từ sao Kim đến Mặt Trời bằng 0,72 đơn vị thiên văn (đvtv). Biết 1 đvtv = 150 000 000km, vận tốc ánh sáng bằng 300 000km/s. Tính thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời tới sao Kim

  • A. 5 phút
  • B. 6 phút
  • C. 7 phút
  • D. 8 phút

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Thời gian ánh sáng truyền từ mặt trời đến sao kim:

  s = 0,72.150 000 000            

  v = 300 000 km/s

  do đó:   \(t = \frac{S}{v} = \frac{{0,72.150000000}}{{300000}} = 360{\rm{s}}\)

  = 6 phút

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>