AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người Thái ở thượng nguồn sông Mê Kông di cư xuống phía nam lập ra

  • A. Su-khô-thay (Thái lan) ở lưu vực sông Mênam
  • B. Lạn Xạng (Lào) ở trung lưu sông Mê Công
  • C. Pagan (Mianma) ở lưu vực sông I-ra-oa-đi
  • D. A, B đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>