YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người ta làm thí nghiệm xác định sức sống với 50 hạt giống thì thấy có 6 hạt bị nhuộm màu. Tỉ lệ hạt sống là?

  • A. 87%
  • B. 86%
  • C. 85%
  • D. 88%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Tính tỷ lệ hạt sống:

  \(A\% = \frac{B}{C} \times 100\% = \frac{(50-6)}{50} \times 100\%=88\%\)

  Trong đó: B là số hạt sống, C là tổng số hạt thí nghiệm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9223

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON