AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta dùng một bình chia độ ghi tới 1cm3 chứa 55cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 86cm3. Hỏi các kết quả ghi sau đây, kết quả nào là đúng? 

  • A. V1 = 86cm3.    
  • B. V2 = 55cm3.
  • C. V3 = 31cm3.               
  • D. V4 = 141cm3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thể tích của hòn đá V = V1 – V2 = 86 – 55 = 31cm3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>