AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một bình tràn chỉ có thể chứa được nhiều nhất là 100cm3 nước, đang đựng 60cm3 nước. Thả một vật rắn không thẩm nước vào bình thì thấy thế tích nước tràn ra khỏi bình là 30cm3. Thể tích của vật rắn là 

  • A. 40cm3.       
  • B. 90cm       
  • C. 70cm3.     
  • D. 30cm3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi thả vật vào, nước tràn ra 30cm3 vậy tổng thể tích vật và nước là:

  Vv+n =100 + 30 = 130cm3.

  Vậy thể tích vật rắn là: Vv = Vv+n – Vn = 130 – 60 = 70cm3

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>