AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bình chia độ trong thí nghiệm đo thể tích của vật rắn không thấm nước và không bỏ lọt vào bình chia độ, dùng để đo thể tích của 

  • A. nước trong bình tràn khi chưa thả vật rắn vào.
  • B. nước còn lại trong bình tràn sau khi đã thả vật rắn vào.
  • C. nước tràn vào bình chứa
  • D. nước còn lại trong bình tràn sau khi đã thả vật rắn vào và nước tràn vào bình chứa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bình chia độ trong thí nghiệm trên dùng để đo thể tích của nước tràn vào bình chứa. Đó cũng là thể tích vật

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>