• Câu hỏi:

  Người ta có thể sử dụng tác nhân hóa học để gây đột biến nhân tạo ở vật nuôi bằng cách:

  • A. Dùng hóa chất với nồng độ thích hợp tác động lên các tế bào gan
  • B. Dùng hóa chất với nồng độ thích hợp tác động lên các tế bào não
  • C. Dùng hóa chất với nồng độ thích hợp tác động lên các tế bào máu
  • D. Dùng hóa chất với nồng độ thích hợp tác động lên tinh hoàn và buồng trứng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC