AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nghĩa vụ là

  • A. Trách nhiệm của mỗi cá nhân 
  • B. Nghĩa vụ là trách nhiệm chung
  • C. Không ai bắt buộc
  • D. Làm những việc thấy có lợi cho bản thân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA