ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nêu khái niệm hoocmôn thực vật. Hãy ứng dụng kiến thức về sinh trưởng và phát triển ở thực vât vào trong thực tế?

  Lời giải tham khảo:

   Hoocmôn thực vật (còn gọi là phitôhoocmôn)là các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều hòa hoạt động sống của cây. 

  a. ứng dụng kiến thức về sinh trưởng:

  Trong ngành trồng trọt: để thúc đẩy hạt hay củ nảy mầm sớm khi chúng đang ở trạng thái ngủ, có thể dùng hoocmôn gibêrelin, ví dụ, thúc củ khoai tây nảy mầm.  

  Trong công nghiệp rượu bia: sử dụng hoocmôm sinh trưởng gibêrelin để tăng quá trình phân giải tinh bột thành mạch nha.  

  b. ứng dụng kiến thức về phát triển: dựa vào sự tác động của nhiệt độ và quang chu kì để sử dụng trong công tác chon cây trồng theo vùng địa lí, theo mùa; xen canh; chuyển, gối vụ cây nông nghiệp và trồng rừng hỗn hợp.  

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78237

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON