ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự ra hoa ở thực vật chịu sự chi phối của các nhân tố nào sau đây ?

  (1)Tuổi cây và nhiệt độ.                        (3) Hoocmôn ra hoa (florigen).

  (2) Quang chu kì và phitôcrôm.            (4) Nước, mưa, gió,...

  • A. (2), (3) và (4)
  • B. (1), (3) và (4)
  • C. (1), (2), (3) và (4)
  • D. (1), (2) và (3)    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78220

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON