YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  My uncle, who is an accomplished =_________ guitarist, taught me how to play.

  • A. skilful
  • B. famous
  • C. perfect
  • D. modest

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4096

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF