YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cycling and karate are among her hobbies = _________.

   

  • A. pursuit
  • B. entertainment
  • C. amusement
  • D. pastime

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4100

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF