YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  I don't know the title but I recognize the _____ of this song.

   

  • A. sound
  • B. rhyme
  • C. tune
  • D. theme

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4088

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF