• Choose the best answer to fill into blanket suitably

  Câu hỏi:

  My parents……….tomorrow to stay with me for a fews days.

  • A. come
  • B. will have come
  • C. are coming
  • D. came

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC